Fall/Winter 2014 Schedule

August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

Open Skate
12pm - 8pm

Mini-Golf
12pm - 8pm

Water Slide
12pm - 5pm
2

TTR
10am - 12pm

Open Skate
12pm - 10pm

Mini-Golf
12pm - 10pm

Water Slide
12pm - 6pm

3

Open Skate
12pm - 6pm

Mini-Golf
12pm - 6pm

Water Slide
12pm - 6pm
4

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

Water Slide
Closed
5

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
6

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
7

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
8

Open Skate
12pm - 8pm

Mini-Golf
12pm - 8pm

Water Slide
12pm - 5pm
9

TTR
10am - 12pm

Open Skate
12pm - 10pm

Mini-Golf
12pm - 10pm

Water Slide
12pm - 6pm

10

Open Skate
12pm - 6pm

Mini-Golf
12pm - 6pm

Water Slide
12pm - 6pm
11

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

Water Slide
Closed
12

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

Water Slide
Closed
13

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
14

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
15

Open Skate
12pm - 8pm

Mini-Golf
12pm - 8pm

Water Slide
12pm - 5pm
16

TTR
10am - 12pm

Open Skate
12pm - 10pm

Mini-Golf
12pm - 10pm

Water Slide
12pm - 6pm

17

Open Skate
12pm - 6pm

Mini-Golf
12pm - 6pm

Water Slide
12pm - 6pm
18

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
19

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

Water Slide
Closed
20

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
21

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
22

Open Skate
12pm - 8pm

Mini-Golf
12pm - 8pm

Water Slide
12pm - 5pm
23

TTR
10am - 12pm

Open Skate
12pm - 10pm

Mini-Golf
12pm - 10pm

Water Slide
12pm - 6pm

24

Open Skate
12pm - 6pm

Mini-Golf
12pm - 6pm

Water Slide
12pm - 6pm
25

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
26

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
27

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
28

Open Skate
12pm - 5pm

Mini-Golf
12pm - 5pm

Water Slide
12pm - 5pm
29

Open Skate
12pm - 8pm

Mini-Golf
12pm - 8pm

Water Slide
12pm - 5pm
30

TTR
10am - 12pm

Open Skate
12pm - 10pm

Mini-Golf
12pm - 10pm

Water Slide
12pm - 6pm

31

Open Skate
12pm - 6pm

Mini-Golf
12pm - 6pm

Water Slide
12pm - 6pm


 
September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

Open Skate
12pm - 4pm

Mini-Golf
12pm - 4pm

Water Slide
12pm - 4pm

2

Open Skate
12pm - 4pm

Mini-Golf
12pm - 4pm
3

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
4

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
5

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
6

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

7

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

8

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
9

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
10

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
11

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
12

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
13

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

14

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

15

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
16

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
17

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
18

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
19

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
20

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

21

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

22

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
23

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
24

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
25

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
26

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
27

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

28

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

29

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
30

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
 
October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat1

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
2

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
3

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
4

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

5

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

6

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
7

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
8

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
9

Open Skate
3pm - 8pm

Mini-Golf
3pm - 8pm
10

Open Skate
3pm - 10pm

Mini-Golf
3pm - 10pm
11

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
1pm - 10pm

12

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
1pm - 6pm

13

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

Mini-Golf
10am - 5pm

14

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed
15

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

16

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

17

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
Closed

18

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
Closed

19

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
Closed

20

TTR
Closed

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

21

TTR
Closed

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

22

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

23

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

24

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
Closed

25

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
Closed

26

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

Mini-Golf
Closed

27

TTR
Closed

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

28

TTR
Closed

Open Skate
Closed

Mini-Golf
Closed

29

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

30

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

Mini-Golf
Closed

31

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

Mini-Golf
Closed


 
November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


1

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

2

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

3

TTR
Closed

Open Skate
Closed

4

TTR
Closed

Open Skate
Closed

5

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

6

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

7

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

8

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

9

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm10

TTR
Closed

Open Skate
Closed11

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm12

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm13

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm14

TTR
10am - 1pm

Home School Only
3pm - 5pm

Open Skate
5pm - 10pm

15

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm16

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

17

TTR
Closed

Open Skate
Closed

18

TTR
Closed

Open Skate
Closed

19

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

20

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

21

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

22

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

23

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

24

TTR
Closed

Open Skate
Closed

25

TTR
Closed

Open Skate
Closed

26

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

27

TTR
Closed

Open Skate
Closed

28

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

29

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

30

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm 
December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

TTR
Closed

Open Skate
Closed2

TTR
Closed

Open Skate
Closed3

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm4

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm5

TTR
10am - 1pm

Home School Only
3pm - 5pm

Open Skate
5pm - 10pm

6

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm7

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

8

TTR
Closed

Open Skate
Closed

9

TTR
Closed

Open Skate
Closed

10

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

11

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

12

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

13

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

14

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

15

TTR
Closed

Open Skate
Closed

16

TTR
Closed

Open Skate
Closed

17

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

18

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

19

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

20

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

21

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

22

TTR
Closed

Open Skate
Closed

23

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

24

TTR
Closed

Open Skate
Closed

25

TTR
Closed

Open Skate
Closed

26

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

27

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

28

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

29

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

30

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

31

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm
 
January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

2

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

3

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

4

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

5

TTR
Closed

Open Skate
Closed

6

TTR
Closed

Open Skate
Closed

7

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

8

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

9

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

10

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

11

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm12

TTR
Closed

Open Skate
Closed13

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm14

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm15

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm16

TTR
10am - 1pm

Home School Only
3pm - 5pm

Open Skate
5pm - 10pm

17

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm18

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

19

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

20

TTR
Closed

Open Skate
Closed

21

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

22

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

23

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

24

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

25

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

26

TTR
Closed

Open Skate
Closed

27

TTR
Closed

Open Skate
Closed

28

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

29

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

30

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

31

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

 
February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

2

TTR
Closed

Open Skate
Closed

3

TTR
Closed

Open Skate
Closed

4

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

5

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

6

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

7

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

8

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm9

TTR
Closed

Open Skate
Closed10

TTR
Closed

Open Skate
Closed11

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm12

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm13

TTR
10am - 1pm

Home School Only
3pm - 5pm

Open Skate
5pm - 10pm

14

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm15

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

16

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

17

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 5pm

18

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

19

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

20

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

21

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

22

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 6pm

23

TTR
Closed

Open Skate
Closed

24

TTR
Closed

Open Skate
Closed

25

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

26

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 8pm

27

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

28

TTR
10am - 1pm

Open Skate
1pm - 10pm

 

Check the Specials section for discount days and package deals.